KOUPIT 3D POVODEŇ click for more info

ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITY SYSTÉMU

image -
ZMĚNY PROSTŘEDÍ A POČASÍ
Možnost nastavení těchto parametrů umožňuje přizpůsobit výcvikové podmínky potřebám uživatele a zároveň se tím výcvik přibližuje reálným podmínkám kladeným při řešení reálných situací.
více informací

image -
VKLÁDÁNÍ A POHYB DYNAMICKÝCH OBJEKTŮ
Mezi základní dynamické objekty v systému lze zařadit auta a osoby. Jejich vložením a pohybem lze rozehrát reálnou situaci, která je základem pro celý simulátor.
více informací

image -
STATICKÉ OBJEKTY
Obytné, průmyslové či veřejné budovy jsou základním stavebním kamenem celého simulátoru.
více informací

x closePro další informace kontaktujte info@ochranaobyvatel.cz

REFUSION Arcade Trainer - Windows installer


REFUSION Arcade Trainer - Air installer

To run this game you need to have installed the latest version of Adobe Air.