KOUPIT 3D POVODEŇ click for more info
image -
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Specifická simulace umožňující výcvik taktických činností složek Integrovaného záchranného systému. Navazuje na Kurz odborné přípravy.

Řešení zahrnuje využití technologie 3D modelace skutečných podmínek, která v kombinaci s herními prvky dohromady utváří atraktivní a efektivní systém pro výcvik taktických činností souvisejících s problematikou povodní.

 

Simulátor umožňuje nastavení výšky vodní hladiny v území. Díky využití přesných výškových map tak plocha zaplavená vodou přesně odpovídá jejímu skutečnému rozlivu v daném území. Aby odpovídala i informace o stupni povodňové aktivity v území, tak je možné nastavovat různé parametry k vodočetným latím umístěným v délce vodního toku. Více info v sekci OVLÁDÁNÍ TOKU, VODOČETNÉ LATĚ, STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY.

 

Další důležitou devizou simulátoru, která je nezbytná pro nácvik taktických činností souvisejících s řešením povodňových situací je evakuace. Simulátor umožňuje výběr lokality (zóny) ze které se bude evakuovat a určit další specifické parametry nutné k provedení evakuace (prostředky, evakuační logika, …) Více info v sekci EVAKUACE.


Simulátor 3D povodeň má dvě doplňkové součásti a těmi jsou publikace Co dělat… Povodeň a podpůrný web publikace (www.codelat.info). Propojení simulátoru, publikace a podpůrného webu spočívá v možnosti vyhledat si doplňující informace k tématům z oblasti povodňové ochrany prostřednictvím tematických klíčů, které jsou uloženy na webu a dohledatelné, jak přes publikaci, tak přes simulátor. Více na webu www.codelat.info nebo na www.e-radnice.cz/edice_codelat


x closePro další informace kontaktujte info@ochranaobyvatel.cz

REFUSION Arcade Trainer - Windows installer


REFUSION Arcade Trainer - Air installer

To run this game you need to have installed the latest version of Adobe Air.