KOUPIT 3D POVODEŇ click for more info
image -
OVLÁDÁNÍ VODNÍHO TOKU
K reálnějšímu procesu výcviku nebo vizualizace dopadu povodně na území je možné upravovat výšku vodní hladiny.

Povodňový simulátor umožňuje přehledné nastavení vodního toku, respektive výšky vodní hladiny. V základním nastavení systému toto nastavení probíhá tlačítky plus a mínus, přičemž je tímto krokem provedena změna výšky hladiny vodního toku o deset centimetrů.

 

Změna hladiny se okamžitě projeví jak na vizualizaci rozlivu vody v krajině, tak na odečtu vodočetných latí umístěných po toku. Na základě této vizualizace je pak možné upravovat hodnotu stupně povodňové aktivity odpovídající příslušné výšce vodní hladiny jako ve skutečnosti.

 

Díky této funkci lze rozehrávat specifické a jedinečné scénáře, které umožňují systematizaci výcviku.


x closePro další informace kontaktujte info@ochranaobyvatel.cz

REFUSION Arcade Trainer - Windows installer


REFUSION Arcade Trainer - Air installer

To run this game you need to have installed the latest version of Adobe Air.